Brochure

Mooi woord trouwens, ‘brochure’. Het heeft iets statigs, dat goed past bij waar het in een brochure allemaal om gaat: geloofwaardigheid. Je hebt je lezer immers veel te vertellen over je project, je product, je nieuwe collectie of over de mooiste kastelen in de streek.

Mijn aandeel begint met een oriënterend gesprek. Waar gaat het over? Wat is het nieuws? Wat is de boodschap? Wie gaat het verhaal vertellen? Komen er deskundigen aan het woord? Wie gaat het lezen? En moeten we de lezer nog aanzetten tot een vorm van actie, of is informatieoverdracht voldoende?

En natuurlijk kijken we naar de randvoorwaarden: welk formaat, hoeveel woorden, hoeveel pagina’s, hoeveel foto’s, hoeveel wit?

Dan het echte werk. Informatie verzamelen, de rode lijn uitzetten, interviews plannen. Een proeftekstje schrijven en van de opdrachtgever horen of het de goede kant opgaat. Dan de vertrouwde cyclus: eerste versie - commentaar - tweede versie - naar de vormgever - laatste correcties.

En tot slot: een envelop met vijf exemplaren. Een glanzende omslag, de geur van verse drukinkt. En later die dag een opgetogen telefoontje van de opdrachtgever.

Brochure

Het lijkt een bedreigde papiersoort, maar het zal toch nog wel even duren voordat de brochure echt is uitgestorven. Nog steeds zijn er massa’s mensen die informatie pas echt tot zich nemen als je erin kunt bladeren.

Uit de praktijk

test1

Portretten van Lunetten

Bewonersboekje over Wonen, Zorg en Welzijn
gemeente Utrecht

test1

Participatieladder

Brochure voor professionals / Re-integratie, Inburgering, Educatie en Participatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

test1

Beleven en Bewaren

Populaire versie van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee
Regionaal College Waddengebied (in samenwerking met de Provincie Noord-Holland)

Uit de praktijk van Chris Bos

Portretten van Lunetten

Bewonersboekje over Wonen, Zorg en Welzijn
gemeente Utrecht

naar boven

Participatieladder

Brochure voor professionals / Re-integratie, Inburgering, Educatie en Participatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

naar boven

Beleven en Bewaren

Populaire versie van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee
Regionaal College Waddengebied (in samenwerking met de Provincie Noord-Holland)

naar boven